Veelgestelde vragen

Hieronder vindt u een overzicht van enkele veelgestelde vragen met betrekking tot Z login en Z login eHerkenning.
Staat uw vraag er niet bij klik dan hier voor een overzicht van alle veelgestelde vragen over Z login en Z login eHerkenning. U kunt ook, middels het contactformulier, uw vraag stellen aan onze klantenservice.

Veelgestelde vragen over Z login eHerkenning aanvragen:

Klik hier voor meer veelgestelde vragen over Z login eHerkenning aanvragen.

Veelgestelde vragen over Z login eHerkenning activeren:

Klik hier voor meer veelgestelde vragen over Z login eHerkenning activeren.

Veelgestelde vragen over inloggen met Z login en Z login eHerkenning:

Klik hier voor meer veelgestelde vragen over inloggen met Z login en Z login eHerkenning.

Veelgestelde vragen over mutaties doorgeven:

Klik hier voor meer veelgestelde vragen over mutaties doorgeven.

Veelgestelde vragen over de Z login Beheer Module:

Klik hier voor meer veelgestelde vragen over de Z login Beheer Module.

Veelgestelde vragen over onze tarieven:

Klik hier voor meer veelgestelde vragen over onze tarieven.


Welk betrouwbaarheidsniveau moet ik aanvragen?
De organisatie waar u met eHerkenning moet inloggen bepaalt het betrouwbaarheidsniveau en daarmee welk eHerkenningsmiddel u nodig heeft. Zo vraagt Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) bijvoorbeeld betrouwbaarheidsniveau 2+ om in te loggen. Het is daarom belangrijk dat u weet welk betrouwbaarheidsniveau bij de webdienst hoort waar u moet inloggen. Op basis daarvan vraagt u een eHerkenningsmiddel aan. Kijk voor een actueel overzicht van het benodigde betrouwbaarheidsniveau op www.eherkenning.nl.

Wat is de (maximale) doorlooptijd van mijn registratie?
Zodra uw registratieformulier door ons is ontvangen, wordt uw aanvraag doorgaans binnen 1 tot 3 werkdagen verwerkt. Ten tijde van drukte (bijv. openstelling regeling RVO) kan de doorlooptijd oplopen. Wanneer het echter nodig is om sneller over een Z login eHerkenningsmiddel te beschikken, kunt u gebruik maken van onze spoedprocedure.

Het is altijd erg belangrijk dat alle gegevens correct en compleet worden ingevuld en alle benodigde documenten worden meegezonden om de aanvraag snel te kunnen afhandelen. Indien de aanvraag niet compleet is, wordt de doorlooptijd van uw registratie langer.

Ik heb een OTP of SMS code nodig, maar heb deze niet, wat moet ik doen?                                          Wanneer u nog niet over een gebruikersnaam en wachtwoord beschikt met een OTP of SMS dient u dit aan te vragen. Neem hiervoor contact op met de beheerder van eHerkenning binnen uw bedrijf. Is uw bedrijf nog niet aangesloten bij eHerkenning dan dient de wettelijk vertegenwoordiger van uw bedrijf zich eerst aan te melden. Dit kan via de registratiepagina

Kan ik opwaarderen als ik niet het juiste betrouwbaarheidsniveau heb voor de dienst die ik wil gebruiken? Als u niet het juiste betrouwbaarheidsniveau heeft kunt u upgraden / opwaarderen.
U kunt eenvoudig een Z login eHerkenningsmiddel opwaarderen naar een Z login eHerkenningsmiddel met een hoger betrouwbaarheidsniveau. Kijk op www.zlogin.nl/eherkenning of klik hier voor meer informatie over opwaarderen. Als u uw Z login eHerkenningsmiddel opwaardeert naar een hoger niveau dan blijven uw dossiers toegankelijk. Ook wanneer u van aanbieder wisselt dan kunt u met uw hogere Z login eHerkenningsmiddel gewoon uw bestaande dossiers benaderen.

Hoe kan ik mijn Z login eHerkenningsmiddel activeren?
U kunt uw Z login eHerkenningsmiddel activeren op het moment dat u daarover per brief benaderd bent. Hierin wordt aangegeven hoe u uw Z login eHerkenningsmiddel kunt activeren en waar u dient t beginnen. U zult tijdens het activeren altijd eerst gevraagd worden om het invoeren van de naar u gestuurde activeringscode. Houdt deze dus bij de hand.

Activeer uw Z login eHerkenning:
1. Ga naar: www.zlogin.nl/aanmelden
2. Voer de aanmeldcode in die u per brief hebt ontvangen.
3. Volg de stappen op uw scherm
4. Maak een Z login aan of, als u al een Z login heeft, log in met uw bestaande Z login
5. Vervolg de procedure en log aan het einde in met uw Z login
6. U heeft de activatie afgerond als u ‘Z login eHerkenningsmiddel procedure afgerond‘ op uw scherm ziet staan. 

Waar moet ik de aanmeldcode invoeren?
Op de website www.zlogin.nl/aanmelden wordt gevraagd uw aanmeldcode in te voeren.
De link ‘www.zlogin.nl/aanmelden’ typte u over in de adresbalk van uw internetbrowser.

Ik ben mijn activeringsbrief / uitnodigingsbrief / aanmeldcode kwijt, wat moet ik doen?
Met de aanmeldcode uit uw uitnodigingsbrief kunt u uw toegang tot een bepaalde dienst activeren. Wanneer u uw brief niet (meer) heeft is het mogelijk een nieuwe brief aan te vragen. Deze brief wordt opnieuw naar het door ons geregistreerde adres verzonden. U kunt een nieuwe activeringsbrief aanvragen middels het mutatieformulier op de website www.zlogin.nl of klik hier

De aanmeldcode in de activeringsbrief is verlopen, wat moet ik nu doen?
De aanmeldcode uit uw uitnodigingsbrief is 30 dagen geldig. Na deze 30 dagen is de aanmeldcode niet meer te gebruiken. Wanneer de aanmeldcode is verlopen moet een nieuwe activeringsbrief met aanmeldcode worden aangevraagd. Deze brief wordt opnieuw naar het door ons geregistreerde adres verzonden. U kunt een nieuwe activeringsbrief aanvragen.

Ik heb een fout wachtwoord ingevoerd, wat moet ik nu doen?
Wanneer u drie keer een fout wachtwoord heeft ingevoerd, wordt uw toegang geblokkeerd. U kunt een nieuw tijdelijk wachtwoord aanvragen, waarmee u weer kunt inloggen. Dit tijdelijke wachtwoord kunt u slechts eenmaal gebruiken, u moet direct een nieuw wachtwoord aanmaken. Dit wachtwoord wordt niet bij ons opgeslagen en dient u zelf te onthouden. Bent u uw wachtwoord vergeten, dan kunt u een nieuw tijdelijk wachtwoord aanvragen.

Het inloggen met mijn OTP werkt niet, wat moet ik u doen?
Als u correct bent ingelogd met uw Z login en bij het invullen van uw OTP krijgt u geen toegang dan is de combinatie van uw Z login met de OTP responder wellicht niet goed. Een OTP responder is persoonsgebonden en gekoppeld aan uw Z login toegang. Dat betekent dat u niet de OTP responder van iemand anders, bijv. uw collega, kan gebruiken. Weet u niet zeker of de OTP responder ook daadwerkelijk uw responder is, neem dan contact op met de klantenservice. Zij kunnen dit voor u controleren aan de hand van het nummer van uw OTP responder. 

Aan welke eisen moet een Z login wachtwoord voldoen?
Indien u geen eHerkenning hebt op uw Z login inlogaccount gelden lichte eisen te weten: 

 • Minimaal 8 karakters en maximaal 16 karakters
 • Het wachtwoord dient minimaal 2 letters (a-z) te bevatten
 • Het wachtwoord dient minimaal 2 cijfers (0-9) te bevatten
 • Het wachtwoord mag daarnaast 1 bijzonder teken bevatten !@#$%^&*() -_+[{]}?/=`~ (niet verplicht).

Indien u uw Z login gebruikt met eHerkenning dan gelden zwaardere eisen voor een wachtwoord:

 • Een Z login wachtwoord dient minimaal uit 8 karakters te bestaan en uit maximaal 16 karakters
 • Het wachtwoord dient minimaal 1 kleine letter (a-z) te bevatten
 • Het wachtwoord dient minimaal 1 hoofd letter (A-Z) te bevatten
 • Het wachtwoord dient minimaal 1 cijfer (0-9) te bevatten
 • Het wachtwoord dient minimaal 1 bijzonder teken te bevatten !@#$%^&*() -_+[{]}?/=`~
 • Het wachtwoord mag niet uw gebruikersnaam bevatten
 • Het wachtwoord mag niet gelijk zijn aan de vorige 5 Z login wachtwoorden

Uw wachtwoord wordt niet door ons opgeslagen, u dient zelf uw wachtwoord te onthouden.
Bent u uw wachtwoord vergeten, dan kunt u een nieuw tijdelijk wachtwoord aanvragen.

Hoe wijzig ik gegevens van mijn bedrijf, wettelijk vertegenwoordiger, beheerder en/of gebruikers?
U kunt gegevens wijzigen met een mutatieformulier. De mutatieformulieren vindt u op de site: www.zlogin.nl/eherkenning onder 'mutaties'. Kies het mutatieformulier dat nodig is voor de mutatie die u wilt doorvoeren en uw huidige betrouwbaarheidsniveau.

Hoe wijzig ik de machtigingen van de beheerder of gebruiker?
Als u de Z login Beheer module gebruikt dan kunt u de machtigingen zelf wijzigen. Maakt u geen gebruik van de
Z login Beheer Module dan kunt u de machtigingen wijzigen met een mutatieformulier. De mutatieformulieren vindt u op de site: www.zlogin.nl/eherkenning onder 'mutaties'. Kies het mutatieformulier dat nodig is voor de mutatie die u wilt doorvoeren en uw huidige betrouwbaarheidsniveau.

Hoe kan ik mijn bankrekeningnummer wijzigen?
Wanneer u ingelogd bent, ziet u uw bankrekeningnummer gepresenteerd in uw profielgegevens. U kunt echter uw bankrekeningnummer wegens veiligheidsredenen niet direct en online wijzigen. Middels het SEPA formulier kunt u het nieuwe bankrekeningnummer aan ons doorgeven.

Mijn KvK nummer is gewijzigd, wat moet ik doen?
Uw eHerkenningsmiddel is gekoppeld aan uw KvK nummer. Voor het nieuwe KvK nummer dienen wij opnieuw alle controles uit te voeren, daarom is het noodzakelijk dat u een nieuwe aanvraag bij ons indient. Uw Z login eHerkenningsmiddel dat gekoppeld is aan uw oude KvK nummer dient u zelf op te zeggen. U kunt deze opzegging gelijk meesturen met uw aanvraag voor uw nieuwe Z login eHerkenningsmiddel zodat wij dit gelijktijdig voor u kunnen verwerken. Klik hier voor meer info.

Waar vind ik de handleiding van de Z login Beheer Module?
De laatste versie van de handleiding van de Z login Beheer Module vindt u door op de volgende link te klikken: Handleiding Z login Beheer Module

Waar / hoe kan ik inloggen op de Z login Beheer Module?
Wanneer u een Z login Beheer Module heeft afgenomen, kunt u via de onderstaande link rechtstreeks inloggen op de Beheer Module en zo alle middelen en machtigingen voor uw organisatie beheren.
Ga naar: Inloggen op Beheer Module

Hoe vraag ik een Z login Beheer Module aan?
Het aanvragen van de Z login Beheer Module doet u door het online formulier in te vullen. U kunt ook eerst een offerte aanvragen. Ook kunt u een e-mail sturen info@zetsolutions.nl

Wat zijn de kosten van een Z login eHerkenningsmiddel?
Op de website www.zlogin.nl kunt u bij  tarieven eHerkenningsmiddelen zien hoeveel u betaalt voor uw Z login eHerkenningsmiddel(en). De prijzen zijn per eHerkenningsmiddel en exclusief BTW.

Wat zijn de kosten voor de Z login Beheer Module?
Op de website www.zlogin.nl kunt u bij  tarieven Z login Beheer Module zien hoeveel u betaalt voor een Z login Beheer Module voor uw bedrijf.

vrijdag 10 april 2015
Niet alle parameters zijn gevuld


eHerkenning EH3: de nieuwe norm!

Vooruitlopend op de wet Digitale Overheid, die naar verwachting eind 2018 in werking zal treden, hebben vorig jaar al zeven grote overheidsorganisaties (waaronder de Belastingdienst, UWV, RDW, KvK en RVO) afgesproken hun online dienstverlening voor bedrijven via eHerkenning te gaan ontsluiten.

 

Lees meer...

EH3.jpg