eHerkenning niveau 3, de nieuwe norm voor informatie-uitwisseling met overheidsorganisaties

Vooruitlopend op de wet Digitale Overheid, die naar verwachting eind 2018 in werking zal treden, hebben vorig jaar al zeven grote overheidsorganisaties (waaronder de Belastingdienst, UWV, RDW, KvK en RVO) afgesproken hun online dienstverlening voor bedrijven via eHerkenning te gaan ontsluiten. De wet Digitale Overheid verplicht alle Bestuursorganen (o.a. overheidsinstanties en gemeenten) om al hun online dienstverlening aan bedrijven door middel van eHerkenning aan te bieden. Bedrijven en organisaties kunnen dan met één inlogmethode informatie uitwisselen met verschillende overheidsinstanties.

Omdat de meeste online diensten van de overheid werken met privacygevoelige data zullen deze allemaal gebruik moeten maken van eHerkenning niveau 3. Verschillende overheidsorganisaties verhogen dit jaar al het betrouwbaarheidsniveau van hun online dienst naar niveau 3. Per 1 november 2018 stapt ook het UWV over op eHerkenning niveau 3 voor online diensten.  Ook RVO verhoogt nog dit jaar de toegang tot enkele online diensten naar niveau 3. De Belastingdienst, KvK en RDW zullen snel volgen.

Veel klanten van Z login hebben nu een middel op het niveau Z login eH2+. Willen deze klanten in de toekomst gebruik blijven maken van eHerkenning, dan is de kans groot dat het middel opgewaardeerd moet worden tot niveau Z login eH3.

Binnenkort lanceert Z login een oplossing waarmee u (indien u dat wenst) uw huidige eHerkenningsmiddelen eenvoudig kunt upgraden naar eH3. Al onze klanten zullen hierover een mail ontvangen, gericht aan de beheerders. Zij kunnen dan, nadat zij zelf een middel op niveau Z login EH3 hebben geactiveerd, zelf het upgradeproces online regelen voor de overige Z login eHerkenning-gebruikers van de eigen organisatie.

Heeft u nog geen eHerkenningsmiddel, of wilt u nu al overstappen? Dat kan op deze pagina.
Heeft u al Z login eHerkenning, maar weet u niet meer op welk niveau? Log dan in op uw persoonlijke profielpagina, waar u deze informatie kunt vinden.

vrijdag 24 november 2017