Klachtenprocedure ZET solutions

Omdat wij onze klanten een optimale service willen verlenen vinden wij het belangrijk van u te horen als u klachten heeft over onze dienstverlening. ZET solutions beschouwt klachten als een kans om de kwaliteit van de dienstverlening verder te verbeteren. Om u te verzekeren van een goede afhandeling van uw klacht heeft ZET solutions een klachtenprocedure. We vinden het belangrijk dat uw visie op de klacht gehoord wordt en dat klachten snel worden afgehandeld.

Heeft u een klacht?
Heeft u een klacht over de dienstverlening van ZET solutions, dan legt u deze eerst voor aan de klantenservice van ZET solutions. U kunt uw klacht telefonisch 0900-9439624 of per e-mail indienen (klantenservice@zetsolutions.nl).

Is uw klacht niet naar tevredenheid opgelost door onze klantenservice? Dan kunt u in beroep gaan en uw klacht indienen (schriftelijk) bij de directie van ZET solutions.

Klacht indienen bij directie
Heeft u een reactie van de afdeling klantenservice ontvangen op uw klacht en u bent niet tevreden met de reactie? Dan kunt u een brief naar de directie sturen.
Geef in de brief duidelijk aan wat uw klacht is en waarom u niet tevreden bent met de oplossing. Vermeld altijd uw persoonlijke gegevens. Uw brief stuurt u naar (postzegel niet nodig):

ZET solutions
t.a.v  Directie
Klachtenprocedure
Antwoordnummer 277
8200 VB LELYSTAD

Reactie binnen 6 weken
De directie streeft ernaar zo snel mogelijk schriftelijk te reageren. U ontvangt uiterlijk binnen 6 weken een reactie.

maandag 23 oktober 2017